I biblioteket findes dagbøger fra hele landet, der dækker perioden fra 1919 og til ca. 1980.